Προεδρικό διάταγμα 6/9/94b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου 1 απαιτείται:

 

α) Στο οικοδομικό τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

 

Ελάχιστη επιφάνεια: 50 m2 και

Ελάχιστη πλευρά: 5 m.

 

β) Τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 63/Δ/1986) όπως ισχύει.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.