Προεδρικό διάταγμα 6/9/94e - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στη ζώνη άλλης χρήσης πλην κατοικίας εκτός ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνεται περικλειόμενη με την ένδειξη ΖΕΠ στο διάγραμμα του άρθρου 1.

 

2. Καθορίζονται: Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) και Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) στις παραπάνω πολεοδομικές ενότητες όπως φαίνονται περικλειόμενες με τις ενδείξεις ΖΚΣ και ΖΕΚ στο διάγραμμα του άρθρου 1.

 

3. Για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός συντελεστής) 1,8.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.