Προεδρικό διάταγμα 6/9/94e - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV, όπως φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1, ως εξής:

 

1. Τομείς Ι και ΙΙ.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο Εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Τομέας ΙΙΙ και ΙV.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

Τομέας Ι: 70% της επιφανείας τους.
Τομείς ΙΙ και ΙΙΙ: 60% της επιφανείας τους.
Τομέας ΙV: 50% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Τομέας Ι: 0.7
Τομείς ΙΙ και ΙΙΙ: 0.6
Τομέας ΙV: 0.5.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.