Προεδρικό διάταγμα 71/88 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενικά

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή ημιυπαίθριοι χώροι που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων ή / και στεγάζουν πρατήρια υγρών καυσίμων. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 

Θ1: Μονώροφα ή / και ημιυπαίθρια.

Θ2: Υπέργεια πολυώροφα.

Θ3: Υπόγεια.

 

Εάν σε τμήμα κτιρίου άλλης χρήσης στεγάζεται πρατήριο υγρών καυσίμων ή υπάρχει χώρος στάθμευσης για περισσότερα από 10 αυτοκίνητα, το τμήμα αυτό εξετάζεται με τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ανεξάρτητα από το εμβαδόν του και πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με τις δικές του οδεύσεις διαφυγής.

 

Όπου συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων με συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων, ο χώρος ταξινομείται στην κατηγορία Ζ (βιομηχανίες - αποθήκες).

 

2. Οδεύσεις διαφυγής

 

2.1. Σχεδιασμός.

 

2.1.1. Στους δημόσιους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ο πληθυσμός υπολογίζεται με την αναλογία 2 ατόμων για την επιφάνεια στάθμευσης ενός αυτοκινήτου, ενώ στους ιδιωτικούς χώρους με την αναλογία 1 ατόμου για την επιφάνεια στάθμευσης ενός αυτοκινήτου. Αν ο αριθμός αυτοκινήτων δεν είναι αυστηρά καθορισμένος, ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με την αναλογία 1 ατόμου / 40,0 m2 μικτού εμβαδού, συμπεριλαμβανομένων και των ανοικτών εξωστών (παταριών).

 

2.1.2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 m) της όδευσης διαφυγής καθορίζεται σε:

 

α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι - πόρτες).

β) 75 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράμπες).

 

2.1.3. Γενικά επιβάλλεται η πρόβλεψη δύο τουλάχιστον εξόδων κινδύνου από κάθε σημείο του ορόφου των κτιρίων αυτής της κατηγορίας. Η μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής καθορίζεται σε 45 m.

 

Τα τυχόν δημιουργούμενα αδιέξοδα δεν πρέπει να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 12 m.

 

Επιτρέπεται μόνο μια έξοδος κινδύνου σε μονώροφους χώρους στάθμευσης που βρίσκονται σε υπόγειο, ισόγειο ή 1ο όροφο, εφόσον η ευθεία απόσταση απροστάτευτης όδευσης δεν ξεπερνά τα 12 m.

 

Μια ράμπα για την κίνηση οχημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερη εναλλακτική όδευση διαφυγής εφόσον (σχήμα Θ2):

 

α) εξυπηρετεί μόνο έναν όροφο στάθμευσης.

β) η άμεση απόσταση κάθε σημείου του ορόφου από την αρχή της ράμπας δεν ξεπερνά τα 12 m.

γ) η πλευρά της ράμπας προς το χώρο στάθμευσης πρέπει να αποτελείται από πυράντοχη κατασκευή.

 

pd.71.88.13.2

Σχήμα Θ2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.1.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 17)α και 17)β της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β/1991).

 

2.1.4. Όταν στο κτίριο υπάρχουν αντλίες υγρών καυσίμων, πρέπει να προβλέπεται να παραμένουν ανεμπόδιστες δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου, για περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε κάποια αντλία.

 

2.2. Πυροπροστασία.

 

2.2.1. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής, που είναι συνήθως ένα πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα Θ1 (παράγραφος 3.1).

 

2.2.2. Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε πολυώροφα γκαράζ, πρέπει να είναι πυροπροστατευμένα. Όταν είναι πολυώροφα υπόγεια ή όταν είναι υπέργεια με περισσότερους από 3 ορόφους, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε όροφο ειδικό πυροπροστατευμένο προθάλαμο για την προστασία από καπνό, με πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών.

 

2.3. Φωτισμός - Σήμανση.

 

Στα κτίρια αυτής της κατηγορίας, πρέπει να προβλέπεται τεχνητός φωτισμός και φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 2.6. των Γενικών Διατάξεων.

 

Πρέπει επίσης να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου και των τελικών εξόδων σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 των Γενικών Διατάξεων.

 

3. Δομική πυροπροστασία

 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, όπως και αυτά του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα Θ1.

 

Πίνακας Θ1

Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης

Κατηγορία κτιρίου

Ισόγειο & όροφοι

Υπόγειο

Εγκατάσταση καταιωνιστήρων (συντελεστής)*

Θ1

-

60 λεπτά

0,5

Θ2 <15 m ύψος

30 λεπτά

120 λεπτά

0,5

Θ2 > 15 m ύψος

60 λεπτά

120 λεπτά

0,5

Θ3

-

120 λεπτά

0,5

* Συντελεστής μείωσης του ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β/1991).

 

3.2. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 των Γενικών Διατάξεων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να μην τοποθετούνται κοντά σε εξόδους κινδύνου.

 

3.3. Το μέγιστο εμβαδόν πάνω από το οποίο ο χώρος πρέπει να διαιρείται σε πυροδιαμερίσματα δίνεται στον Πίνακα Θ2.

Πίνακας Θ2

Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος

Κατηγορία κτιρίου

Ισόγειο & όροφοι

Υπόγειο

Εγκατάσταση καταιωνιστήρων (συντελεστής)*

Θ1

3.000 m2

500 m2

-

Θ2

1.000 m2

800 m2

2,0

Θ3

500 m2

-

2,0

 

Όταν στο κτίριο δεν υπάρχουν αντλίες υγρών καυσίμων ισχύουν τα εξής όρια πυροδιαμερισμάτων:

 

α. Σε περίπτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) ύψους μέχρι 28 m (μετρούμενο κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό), ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος είναι 21000 m3. Το αυτό ισχύει και για τα υπόγεια γκαράζ.

 

- Τρόπος μέτρησης όγκου πυροδιαμερίσματος:

 

Επιφάνεια δαπέδου μέσα από περιμετρικούς τοίχους επί ύψος, μετρούμενο από δάπεδο κατώτατου ορόφου μέχρι κάτω επιφάνεια οροφής ανωτάτου ορόφου.

 

β. Σε περίπτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων, ύψους μεγαλύτερου των 28 m, κάθε όροφος πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο πυροδιαμέρισμα και το μέγιστο εμβαδόν του πυροδιαμερίσματος είναι 1.000 m2.

 

Στις περιπτώσεις πολυορόφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) όπου η ράμπα ή οι ράμπες πρέπει να αποκόπτονται με πυράντοχη πόρτα - προκειμένου να διαχωρισθούν κατά ορόφους τα πυροδιαμερίσματα - η πόρτα αυτή μπορεί να αυτόματα κλειόμενη μετά από διέγερση του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β/1991) και με την παράγραφο Ζ της υπουργικής απόφασης 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β/1993).

 

3.4. Στους τοίχους των δύο πλευρών κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων, πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα εξαερισμού με εμβαδόν, τουλάχιστον 5% της επιφάνειας του δαπέδου του ορόφου. Ο ίδιος εξαερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται και για υπόγεια πολυώροφα γκαράζ. Τα ανοίγματα των ραμπών εισόδων - εξόδων που βρίσκονται στους τοίχους του χώρου προσμετρώνται στα ανοίγματα εξαερισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7.2 του άρθρου 11 της 3046/304/1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 της 49977/3068/1989 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ 535/Β/1989).

 

Στους υπόγειους ορόφους στάθμευσης, όπου πρακτικά είναι αδύνατη η δημιουργία ή η ύπαρξη ανοιγμάτων εξαερισμού στους τοίχους τους, η πρόταση ίδιος εξαερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται και για υπόγεια πολυώροφα γκαράζ έχει την ευρύτερη έννοια της εξασφάλισης ισοδύναμης επάρκειας εξαερισμού, που μπορεί να επιτευχθεί στις περιπτώσεις αυτές ακόμη και με μηχανικό τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται από πλήρη σχετική μελέτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.4 τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 20 της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991.

 

3.5. Απαγορεύεται η χρήση στερεών αφρών από πολυμερή στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, εφόσον δεν καλύπτονται από κατάλληλες πυροπροστατευτικές κατασκευές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.5 τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 21 της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991.

 

4. Ενεργητική πυροπροστασία

 

4.1. Στους επικίνδυνους χώρους πρέπει να τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

 

4.2. Σε υπόγεια των κτιρίων της κατηγορίας Θ2 καθώς και στα κτίρια της κατηγορίας Θ3, όταν το εμβαδόν ορόφου ξεπερνά τα 300 m2 εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.

 

4.3. Σε κτίρια της κατηγορίας Θ3 με ύψος μεγαλύτερο των 15 m, καθώς και σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Θ3 εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

 

Σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Θ, που δεν απαιτείται εγκατάσταση καταιονητήρων ή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, απαιτείται η τοποθέτηση ενός στομίου λήψης νερού διαμέτρου 19 mm, σε κάθε όροφο.

 

4.4. Σε όλα τα κτίρια της παρούσας κατηγορίας τοποθετούνται κατάλληλοι σε είδος και επαρκείς σε αριθμό φορητοί πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1.1 του άρθρου Γ1 του προεδρικού διατάγματος 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.