Προεδρικό διάταγμα 78/88

ΠΔ 78/1988: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 78/1988: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, (ΦΕΚ 34/Α/1988), 25-02-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1575/1985 προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών (ΦΕΚ 207/Α/1985).

 

2. Την υπ' αριθμό Υ1436/1987 [Α] απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμό Υ1321/25-09-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κώστα Παπαναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμό 705/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Θέση Συνεργείων

Άρθρο 2: Κτίριο

Άρθρο 3: Στέγη - Δάπεδο

Άρθρο 4: Αποχετεύσεις

Άρθρο 5: Ανοίγματα

Άρθρο 6: Επικοινωνία μεταξύ ορόφων

Άρθρο 7: Επίπεδα με κλίση

Άρθρο 8: Φωτισμός

Άρθρο 9: Αερισμός

Άρθρο 10: Θέρμανση

Άρθρο 11: Τάφρος επιθεώρησης - ανυψωτήρες

Άρθρο 12: Μέτρα Πυρασφάλειας

Άρθρο 13: Ωφέλιμες επιφάνειες

Άρθρο 13Α

Άρθρο 14: Εξοπλισμός συνεργείων με συσκευές και μηχανήματα

Άρθρο 15: Άδεια ίδρυσης

Άρθρο 16: Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 16Α

Άρθρο 17: Κυρώσεις

Άρθρο 18: Διαδικασία σφράγισης συνεργείου

Άρθρο 19: Επέκταση Συνεργείου

Άρθρο 20: Επιθεωρήσεις Συνεργείων

Άρθρο 21: Επιφύλαξη ισχύος ειδικών διατάξεων

Άρθρο 22: Λειτουργούντα Συνεργεία

Άρθρο 23: Ανάρτηση αδειών

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Παράστημα Α: Αποστάσεις γραμμής δόμησης από το οδικό δίκτυο

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 15-02-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.