Προεδρικό διάταγμα 798/78

ΠΔ 798/1978: Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 798/1978: Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου, (ΦΕΚ 185/Α/1978), 06-11-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 7 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.

 

2. Τις από 17-07-1978, 31-07-1978 και 18-08-1978 Γνωμοδοτήσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) Πρακτικά με αριθμούς ΓΕΜ 17/17-07-1978, ΓΕΜ 19/31-07-1978 και ΓΕΜ 21/18-08-1978.

 

3. Την υπ' αριθμόν 805/1978 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον επί του Συντονισμού Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-10-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.