Προεδρικό διάταγμα 7/2/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρτια οικόπεδα των ρυμοτομικών σχεδίων Πειραιώς, Μοσχάτου και Αγίου Ιωάννου Ρέντη, έχοντα πρόσωπον επί της Παρακηφισσίου Λεωφόρου, καταστάντα μη άρτια δια της ως άνω τροποποιήσεως, θεωρούνται άρτια εφ' όσον έχουν τις κάτωθι διαστάσεις:

 

1. Δήμος Πειραιώς.

 

Ελάχιστο πρόσωπον έξη 6 m.

Ελάχιστο βάθος 7,50 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 80 m2.

 

2. Δήμος Μοσχάτου.

 

α) Δια τα οικόπεδα τα έχοντα διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 9 m,

Ελάχιστο βάθος 11 m και

Ελάχιστο εμβαδόν 120 m2,

 

καθορίζονται οι κάτωθι διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 6 m.

Ελάχιστο βάθος 7,50 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 80 m2.

 

β) Δια τα οικόπεδα τα έχοντα διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 9 m,

Ελάχιστο βάθος 14 m και

Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2,

 

καθορίζονται οι κάτωθι διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 6 m.

Ελάχιστο βάθος 7,50 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.

 

3. Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη.

 

α) Δια τα οικόπεδα τα έχοντα διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 8 m,

Ελάχιστο βάθος 15 m,

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2,

 

καθορίζονται οι κάτωθι διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 8 m.

Ελάχιστο βάθος 11 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

β) Δια τα οικόπεδα τα έχοντα διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m,

Ελάχιστο βάθος 18 m,

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2,

 

καθορίζονται οι κάτωθι διαστάσεις αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m.

Ελάχιστον βάθος 14 m,

Ελάχιστο εμβαδόν 375 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.