Προεδρικό διάταγμα 7/4/03b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 8, 3 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 παράγραφος 3 και 7 παράγραφος 4 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978) αντικαθίστανται ως προς τον παραδοσιακό οικισμό Αγιάσου του Νομού Λέσβου από τις διατάξεις του παρόντος. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εννοείται αντί αυτής αρμοδιότητα των οικείων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου.

 

2. Το σύστημα δόμησης, ο συντελεστής δόμησης και το ποσοστό κάλυψης διέπονται από τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος. Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση χρησιμοποίησης εμφανούς λιθοδομής στην εξωτερική τοιχοποιία της οικοδομής κατά τα τοπικά παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα το εμβαδόν που καταλαμβάνει η κατασκευασμένη από λιθοδομή εξωτερική τοιχοποιία πάχους από 0,40 έως 0,70 m δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.