Προεδρικό διάταγμα 7/4/03b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιγραφές ενσωματώνονται στη λογική και την οργάνωση των όψεων. Δεν τοποθετούνται κάθετα στο επίπεδο της όψης. Είναι μικρών διαστάσεων, όχι μεγαλύτερου πλάτους από τα ανοίγματα στα οποία αντιστοιχούν, ενιαίας αισθητικής και κατασκευής και δεν διαταράσσουν τη χρωματική οργάνωση των όψεων. Τοποθετούνται μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην ελληνική. Στην περίπτωση παράθεσης ξενόγλωσσων στοιχείων αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ήμισυ των ελληνικών στοιχείων.

 

2. α) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στα μέτωπα των δρόμων.

 

β) Οι διαφημίσεις τοποθετούνται μόνο σε ειδικές θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 

3. Επιβάλλεται η σταδιακή και εντός ενός έτους απομάκρυνση των φωτεινών, ξενόγλωσσων και ακαλαίσθητων εν γένει επιγραφών, διαφημίσεων, ή πινακίδων σήμανσης καθώς επίσης και η αποξήλωση των κατακόρυφων ή άλλων πετασμάτων από τις όψεις των καταστημάτων της κεντρικής πλατείας.

 

4. Οι περιορισμοί των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν και για υφιστάμενες οικοδομές και κατασκευές, που τυχόν βλάπτουν υπέρμετρα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού και στις οποίες επιβάλλεται η συμμόρφωση μέσα σε διάστημα 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου. Μετά τη λήξη του παραπάνω χρονικού ορίου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.