Προεδρικό διάταγμα 81/80 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μη ιδιαιτέρως οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιοχές μη ιδιαιτέρως οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων αφορούν εις χρήσεις, οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερες οχλήσεις ασυμβίβαστες προς τις χρήσεις των γειτνιαζουσών με αυτές περιοχών και επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τις κατηγορίας:

 

α) Εμπορικά καταστήματα (2).

β) Γραφεία, διοίκησις (3).

γ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια (4).

δ) Κέντρα διασκεδάσεως, Ταβέρνες (5).

ε) Χώροι συναθροίσεως του κοινού (7).

στ) Επαγγελματικά Εργαστήρια (13).

ζ) Μη οχλούσες βιοτεχνίες και βιομηχανίες (14).

η) Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων (16).

θ) Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου (17).

ι) Κτίρια αποθηκεύσεως, γήπεδα αποθηκεύσεως (18).

ι)α) Κτίρια σταθμεύσεως, γήπεδα σταθμεύσεως (19).

ι)β) Πρατήρια βενζίνης (20).

ι)γ) Χώροι και εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρετήσεως του οικισμού (21).

 

2. Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτρέπονται οι κατηγορίες:

 

α) Κατοικία, δια προσωπικόν επιβλέψεως και ασφαλείας.

β) Κτίρια εκπαιδεύσεως (9).

γ) Θρησκευτικοί χώροι (10).

δ) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (11).

ε) Αθλητικές εγκαταστάσεις (26).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.