Προεδρικό διάταγμα 840/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις περίπτωσιν αποχωρήσεως ή θανάτου ή αντικαταστάσεως μέλους Γραφείου Μελετών, εταίρου ή υπαλλήλου, κατά την διάρκειαν ισχύος του πτυχίου, τούτο αναθεωρούμενο ενημερώνεται υποχρεωτικώς υπό της ως άνω αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Συντονισμού, το αργότερο εντός 30 ημερών από της γνωστοποιήσεως υπό του Γραφείου Μελετών των ανωτέρω συμβάντων εις την ως άνω Υπηρεσία, επανακαθοριζόμενης της κατηγορίας και της τάξεως αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.