Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930

ΠΔ 08-07-1930: Περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 08-07-1930: Περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων, (ΦΕΚ 331/Α/1930), 14-07-1930.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις των άρθρων 1, 74, 75, 76, 78 και 79 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια μεταγενεστέρων διατάξεων, και ιδόντες το υπ' αριθμόν 40 ε.ε. πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 
Εν Αθήναις τη 08-07-1930
 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.