Προεδρικό διάταγμα 8/8/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ, Δ1, Ε και Ζ ως εξής:

 

Τομέας Α

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία την 06-02-1971, ημέρα δημοσίευσής του από [ΠΔ] 22-01-1971 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 34/Δ/1971), είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 6 m και ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

Τομέας Β

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία την 06-02-1971, είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 10 m και ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50%.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1,00.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,5 m.

 

Τομέας Γ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία την 06-02-1971, είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 6 m και ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70%.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1,4.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10,5 m.

 

Τομέας Δ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 20%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m.

 

Τομέας Δ1

 

α. Για τα κτίρια με χρήση κατοικίας ή τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 30%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m.

 

β. Για τα κτίρια λοιπών χρήσεων:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10,50 m.

 

γ. Για τα κτίρια μικτών χρήσεων (κατοικία και λοιπές χρήσεις, πλην τουριστικών εγκαταστάσεων):

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6 από τον οποίο τουλάχιστον 0,4 για τις λοιπές χρήσεις και το υπόλοιπο για κατοικία.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10,50 m.

 

Τομέας Ε

 

α. Για τα κτίρια με χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 4000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m.

 

β. Για τις λοιπές χρήσεις.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,3.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,5 m.

 

Τομέας Ζ

 

α. Για τα κτίρια με χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

1. Ελάχιστο εμβαδόν: 8000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,5 m.

 

β. Για τις λοιπές χρήσεις.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,3.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,5 m.

 

ΙΙ. Επιπλέον των ανωτέρω καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

α) Στο τμήμα του τομέα Α που φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρο 1 του παρόντος με την ένδειξη ΙΙ και στον τομέα Γ:

 

Επιβάλλεται κατασκευή στέγης κεράμων μεγίστου ύψους 1,5 m με μέγιστη προεξοχή αυτής από το περίγραμμα του κτιρίου μέχρι 25 cm.
Το πλάτος εξώστη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 m.
Απαγορεύεται η χρήση υλικών, όπως αλουμινίου, υάλου, πλαστικού, στην κατασκευή των επί μέρους διακοσμητικών στοιχείων του κτιρίου (κιγκλιδώματα, φωτεινές επιγραφές κ.λ.π.).
Η αναλογία των ανοιγμάτων πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα.
Επιβάλλεται η τοποθέτηση των κτιρίων επί της οικοδομικής γραμμής που καθορίζεται με το παρόν διάταγμα.
Απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας νέας οικοδομής, προσθήκης, κατεδάφισης ή περίφραξης.

 

β. Στα οικοδομικά τετράγωνα του τομέα Δ τα κτίρια που ανεγείρονται σε οικόπεδα των οποίων το οπίσθιο και πλάγιο όριο στον αρχαιολογικό χώρο ορίζεται με μπλε γραμμή, τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 4 m από το όριο αυτό.

 

γ. Σε κάθε περίπτωση προ της έκδοσης οικοδομικής άδειας απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.