Προεδρικό διάταγμα 922/77

ΠΔ 922/1977: Περί απαγόρευσης της χρήσης πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε κτιριακές εγκαταστάσεις καύσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 922/1977: Περί απαγόρευσης της χρήσης πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε κτιριακές εγκαταστάσεις καύσης, (ΦΕΚ 315/Α/1977), 14-10-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφοι 1 και 3 εδάφιο α' και 7 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου [Ν] 360/1976 περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1/1977 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος περί απαγόρευσης της χρήσης μαζούτ για εγκαταστάσεις καύσης σε κτίρια.

 

3. Την υπ' αριθμόν 42/1976 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας περί της χρήσης μαζούτ για τη θέρμανση χώρων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1054/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των ημετέρων Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον Ημέτερο επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 12-10-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.