Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικές διατάξεις, δια των οποίων επιβάλλονται εις συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα αυτών ή συγκεκριμένες θέσεις πλατείας, οδούς ή πεζοδρόμους, πρόσθετοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις ως προς την δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος.

 

2. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται πάσα διάταξις αντικειμένη εις τις διατάξεις αυτού.

 

3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καταργείται το υπ' αριθμόν [ΠΔ] 720/1979 προεδρικό διάταγμα περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις πόλεις ή οικισμούς της χώρας πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων και εις εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές (ΦΕΚ 216/Α/1979) ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1065/1980 (ΦΕΚ 268/Α/1980).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.