Προεδρικό διάταγμα 9/10/82b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων και η ανακατασκευή τους σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος διατάγματος.

 

2. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας ανέγερσης νέας οικοδομής, επισκευής, προσθήκης, κατεδάφισης και κατασκευής έργων σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας της προηγουμένης παραγράφου απαιτείται εκτός από τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες και η υποβολή 2 το λιγότερο φωτογραφιών, από τις οποίες καταφαίνεται η θέση του οικοπέδου με το μέσα σε αυτό υπάρχον κτίσμα, καθώς και οι όμορφες ιδιοκτησίες με τα μέσα σε αυτές υπάρχοντα κτίσματα.

 

4. Για οικοδομικές εργασίες περιορισμένης έκτασης και συγκεκριμένα:

 

α) εργασίες αντικατάστασης - επισκευής ξύλινων στεγών,

β) εργασίες αντικατάστασης - επισκευής - αναχρωματισμού κουφωμάτων,

γ) εργασίες μικροεπισκευών (όχι προσθηκών) - αναχρωματισμού του κελύφους των κτιρίων, και

δ) εργασίες διαρρύθμισης στο εσωτερικό των κτιρίων,

 

απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας την οποία χορηγεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.