Προεδρικό διάταγμα 9/8/95b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 29-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 623/Δ/1983) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

α. Καταργείται το εδάφιο 2 της περίπτωσης 5 του άρθρου 1.

 

β. Προστίθεται περίπτωση 6 μετά την περίπτωση 5 όπως αυτή τροποποιείται με το προηγούμενο εδάφιο α ως εξής:

 

{6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12 m.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.