Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 29/8/07 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο, του οποίου η κάθε μορφής αγροτική εκμετάλλευση, ζωικό κεφάλαιο και πάγιο αγροτικό κεφάλαιο καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του έτους 2007 καταβάλλονται άμεσα (προπληρωμή με ταμειακή διευκόλυνση), χωρίς επιβάρυνση του και ανεξάρτητα από τη διαδικασία ΠΣΕΑ τα ακόλουθα ποσά με βάση αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων:

 

α) Ελαιοκαλλιέργεια: Εκατόν πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,

β) Εσπεριδοειδή - βερικοκιές: Τριακόσια ευρώ ανά στρέμμα,

γ) Συκιές - μουσμουλιές: Εκατό ευρώ ανά στρέμμα,

δ) Φιστικιές: Εκατόν πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,

ε) Ακρόδρυα: Πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,

στ) Αμπέλια, σταφίδες, ακτινίδια: Εκατόν πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,

ζ) Κηπευτικά: Διακόσια ευρώ ανά στρέμμα,

η) Αροτριαίες καλλιέργειες: Εκατό ευρώ ανά στρέμμα,

θ) Αιγοπρόβατα: Ογδόντα ευρώ ανά ζώο,

ι) Βοοειδή - ιπποειδή: Τριακόσια ευρώ ανά ζώο,

ι)α) Μελισσοσμήνη: Εξήντα ευρώ ανά κυψέλη.

 

2. Για μη αναφερόμενα αμέσως ανωτέρω είδη το καταβλητέο ποσό θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

3. Τα ανωτέρω άμεσα καταβλητέα ποσά θα συμψηφισθούν με τις οικονομικές ενισχύσεις - αποζημιώσεις που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΠΣΕΑ), καθώς και με την οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της νέας

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

 

4. Ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν όσα θα ορισθούν στη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία θα συνυπογράψουν οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να επεκταθούν και σε εκκρεμείς υποθέσεις αποζημιώσεων ΠΣΕΑ λόγω πυρκαγιάς των ετών 2003 έως 2006.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.