Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 166/75

ΠΥΣ 166/1975: Περί απαγορεύσεως χρήσεως πετρελαίου τύπου μαζούτ δια την λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων γραφείων, κατοικιών και Εμπορικών Καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 166/1975: Περί απαγορεύσεως χρήσεως πετρελαίου τύπου μαζούτ δια την λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων γραφείων, κατοικιών και Εμπορικών Καταστημάτων, (ΦΕΚ 220/Α/1975), 09-10-1975.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

(υπό περιορισμένη σύνθεση)

 

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

 

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 40/1975 (ΦΕΚ 90/Α/1975) περί μέτρων εξοικονομήσεως ενεργείας και

 

β) Την υπ' αριθμό ΕΠ/896/19-08-1975 πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας περί λήψεως μέτρων επί σκοπώ εξοικονομήσεως ενεργείας και αποφυγής ρυπάνσεως του περιβάλλοντος,

 

αποφασίζει:

 

1. Την απαγόρευση: α) Εγκαταστάσεως καυστήρων δια χρήσιν πετρελαίου τύπου μαζούτ εις τις κεντρικές θερμάνσεις των νέων κτιρίων, δια τα οποία η οικοδομική άδεια θέλει χορηγηθεί από τούδε και εφ' εξής, και εφόσον τα κτίρια τούτα προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν ως Κατοικίες, Γραφεία και Εμπορικά Καταστήματα και β) μετατροπής των καυστήρων πετρελαίου των κεντρικών θερμάνσεων των ως άνω κτιρίων οι οποίοι μέχρι τούδε λειτουργούν δια πετρελαίου τύπου ντίζελ εις τοιούτους δια την χρήσιν πετρελαίου τύπου μαζούτ.

 

2. Την υποχρέωσιν των ιδιοκτητών ή διαχειριστών ή υπευθύνων απάντων κτιρίων, ανεξαρτήτως προορισμού και χρήσεως αυτών και ανεξαρτήτως του είδους του καταναλισκόμενου πετρελαίου εις την κεντρική των θέρμανση, όπως επιμελούνται τακτικώς της συντηρήσεως του καυστήρα πετρελαίου και προβαίνουν εις τον καθαρισμό του χώρου καύσεως, των καπναγωγών και της καπνοδόχου, επί σκοπώ της πλήρους καύσεως του πετρελαίου και της αποφυγής ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας.

 

3. Αναθέτει εις τον επί της Βιομηχανίας Υπουργόν όπως δια των Υπηρεσιών του Υπουργείου του μεριμνήσει δια την πιστή εφαρμογήν των δια της παρούσης καθοριζομένων.

 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης θα ρυθμιστούν συμφώνως προς την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 40/1975.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρωθυπουργός, 06-10-1975.

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.