Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαδικασίες πρόσληψης, διορισμού και σύναψης συμβάσεων έργου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998, συνεχίζονται.

 

2. Διαδικασίες έγκρισης αιτημάτων, που κατά τη δημοσίευση της παρούσας πράξης υπουργικού συμβουλίου είναι εκκρεμείς, συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας πράξης υπουργικού συμβουλίου.

 

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης καταργείται η πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998) και όλες οι πράξεις που την τροποποίησαν.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998 ή η πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 236/1994, νοείται στο εξής η παρούσα πράξη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.