Σύνταγμα

Σύνταγμα της Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τη Β’ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25-11-2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

 

παραγγέλνουμε:

 

να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β’ Ψήφισμα της 06-03-1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 06-04-2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27-05-2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25-11-2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 187/Α/2019), το οποίο έχει ως εξής:

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος

 

Μέρος Πρώτο: Βασικές Διατάξεις

 

Τμήμα Α: Μορφή του πολιτεύματος

 

Άρθρο 1: Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 2: Βασικές υποχρεώσεις της Πολιτείας

 

Τμήμα Β: Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

 

Άρθρο 3: Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

 

Μέρος Δεύτερο: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 

Άρθρο 4: Ισότητα των Ελλήνων

Άρθρο 5: Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας

Άρθρο 5Α

Άρθρο 6: Παράνομη σύλληψη

Άρθρο 7: Κανένα έγκλημα χωρίς νόμο. Απαγόρευση βασανιστηρίων και άλλης προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Άρθρο 8: Η αρχή της φυσικής δίκης

Άρθρο 9: Το απαραβίαστο της κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής

Άρθρο 9Α

Άρθρο 10: Το δικαίωμα της αίτησης

Άρθρο 11: Το δικαίωμα της συνάθροισης

Άρθρο 12: Το δικαίωμα της σύστασης ενώσεων και μη κερδοσκοπικών σωματείων

Άρθρο 13: Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης

Άρθρο 14: Η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου

Άρθρο 15: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 16: Εκπαίδευση, Τέχνες, Επιστήμη

Άρθρο 17: Προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Απαλλοτρίωση

Άρθρο 18: Προστασία της περιουσίας, ειδικές περιπτώσεις. Επίταξη

Άρθρο 19: Απόρρητο της αλληλογραφίας

Άρθρο 20: Το δικαίωμα της έννομης προστασίας

Άρθρο 21: Προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας

Άρθρο 22: Το δικαίωμα στην εργασία. Κοινωνική ασφάλιση

Άρθρο 23: Το δικαίωμα του συνδικαλισμού. Το δικαίωμα της απεργίας

Άρθρο 24: Προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 25: Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

Μέρος Τρίτο: Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

 

Τμήμα Α: Σύνταξη της Πολιτείας

 

Άρθρο 26: Διαχωρισμός των λειτουργιών

Άρθρο 27: Αλλαγές στα όρια της επικράτειας. Ξένες στρατιωτικές δυνάμεις

Άρθρο 28: Κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διεθνείς οργανισμοί

Άρθρο 29: Πολιτικά κόμματα

 

Τμήμα Β: Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Κεφάλαιο Α: Ανάδειξη του Προέδρου

 

Άρθρο 30: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Κατοχή αξιώματος

Άρθρο 31: Όροι εκλογής

Άρθρο 32: Εκλογή του Προέδρου

Άρθρο 33: Ανάληψη καθηκόντων

Άρθρο 34: Αναπλήρωση

 

Κεφάλαιο Β: Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 

Άρθρο 35: Ισχύς των ενεργειών του Προέδρου. Προσυπογραφή

Άρθρο 36: Διεθνής εκπροσώπηση του Κράτους. Διεθνείς συνθήκες

Άρθρο 37: Διορισμός του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης

Άρθρο 38: Απάλλαξη Κυβέρνησης

Άρθρο 39: [Καταργήθηκε]

Άρθρο 40: Σύγκληση της Βουλής. Αναστολή των συνόδων

Άρθρο 41: Διάλυση της Βουλής

Άρθρο 42: Έκδοση και δημοσίευση των νόμων

Άρθρο 43: Έκδοση των διαταγμάτων

Άρθρο 44: Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δημοψήφισμα. Διαγγέλματα προς το λαό

Άρθρο 45: Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας

Άρθρο 46: Διορισμός και παύση των δημοσίων υπαλλήλων. Απονομή παρασήμων

Άρθρο 47: Μετατροπή ποινών και αμνηστία

Άρθρο 48: Κατάσταση πολιορκίας

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

 

Άρθρο 49: Ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας

Άρθρο 50: Αρμοδιότητες

 

Τμήμα Γ: Βουλή

 

Κεφάλαιο Α: Ανάδειξη και συγκρότηση Βουλής

 

Άρθρο 51: Εκλογή των βουλευτών. Δικαίωμα ψήφου

Άρθρο 52: Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης

Άρθρο 53: Βουλευτική περίοδος

Άρθρο 54: Εκλογικό σύστημα. Εκλογικές Περιφέρειες. Βουλευτές Επικρατείας

 

Κεφάλαιο Β: Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

 

Άρθρο 55: Προσόντα

Άρθρο 56: Εκλογιμότητα

Άρθρο 57: Εργασίες ασυμβίβαστες με το βουλευτικό αξίωμα

Άρθρο 58: Δικαστικός έλεγχος των βουλευτικών εκλογών

 

Κεφάλαιο Γ: Καθήκοντα και δικαιώματα βουλευτών

 

Άρθρο 59: Όρκος

Άρθρο 60: Ελευθερία γνώμης και δικαίωμα ψήφου. Παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα

Άρθρο 61: Μη δίωξη για γνώμη ή ψήφο

Άρθρο 62: Βουλευτική ασυλία

Άρθρο 63: Αμοιβή, εξαίρεση, απουσία

 

Κεφάλαιο Δ: Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

 

Άρθρο 64: Τακτική σύνοδος

Άρθρο 65: Κανονισμός της Βουλής

Άρθρο 66: Συνεδρίαση της Βουλής

Άρθρο 67: Απαρτία και πλειοψηφία

Άρθρο 68: Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές

Άρθρο 69: Αναφορές προς τη Βουλή

Άρθρο 70: Ολομέλεια και Τμήματα: νομοθετικό έργο, Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Άρθρο 71: Διακοπή των εργασιών

Άρθρο 72: Αρμοδιότητες της Ολομέλειας και των Τμημάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Νομοθετική λειτουργία της Βουλής

 

Άρθρο 73: Το δικαίωμα πρότασης νομοσχεδίων

Άρθρο 74: Διαδικασία υποβολής νομοσχεδίων προς ψηφοφορία

Άρθρο 75: Νομοσχέδια που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού

Άρθρο 76: Συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων

Άρθρο 77: Αυθεντική ερμηνεία των νόμων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

 

Άρθρο 78: Φορολογία

Άρθρο 79: Προϋπολογισμός, οικονομικός απολογισμός. Γενικός Ισολογισμός του Κράτους

Άρθρο 80: Μισθοί, συντάξεις. Νόμισμα

 

Τμήμα Δ: Κυβέρνηση

 

Κεφάλαιο Α: Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης

 

Άρθρο 81: Υπουργικό Συμβούλιο

Άρθρο 82: Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός

Άρθρο 83: Υπουργοί και Υφυπουργοί

 

Κεφάλαιο Β: Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης

 

Άρθρο 84: Ψήφος εμπιστοσύνης

Άρθρο 85: Ευθύνη Υπουργών

Άρθρο 86: Ειδικό Δικαστήριο

 

Τμήμα Ε: Δικαστική Εξουσία

 

Κεφάλαιο Α: Δικαστικοί Λειτουργοί και υπάλληλοι

 

Άρθρο 87: Ανεξαρτησία δικαστών

Άρθρο 88: Εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των δικαστών

Άρθρο 89: Ασυμβίβαστο των δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 90: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Άρθρο 91: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 92: Υπάλληλοι δικαστηρίων, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες, διευθυντές κτηματολογικών γραφείων

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση και δικαιοδοσία δικαστηρίων

 

Άρθρο 93: Δικαστήρια

Άρθρο 94: Αρμοδιότητες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 95: Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρθρο 96: Ποινικά δικαστήρια

Άρθρο 97: Μικτά ορκωτά δικαστήρια

Άρθρο 98: Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 99: Αγωγές κακοδικίας

Άρθρο 100: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Άρθρο 100Α

 

Τμήμα ΣΤ: Διοίκηση

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση της Διοίκησης

 

Άρθρο 101: Αποκεντρωτικό σύστημα

Άρθρο 101Α

Άρθρο 102: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Β: Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της Διοίκησης

 

Άρθρο 103: Δημόσιοι υπάλληλοι

Άρθρο 104: Περιορισμοί των δημοσίων υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Γ: Καθεστώς του Αγίου Όρους

 

Άρθρο 105: Καθεστώς του Αγίου Όρους

 

Μέρος Τέταρτο: Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Τμήμα Α: Ειδικές Διατάξεις

 

Άρθρο 106: Κρατική και Εθνική Οικονομία

Άρθρο 107: Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία

Άρθρο 108: Απόδημος Ελληνισμός

Άρθρο 109: Διαθήκη, κωδικέλλο, δωρεά υπέρ του Δημοσίου

 

Τμήμα Β: Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

Άρθρο 110: Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

Τμήμα Γ: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Άρθρο 111: Προγενέστερες διατάξεις αντίθετες με το Σύνταγμα

Άρθρο 112: Δημοσιεύσεις νόμων που παρέχονται από το Σύνταγμα

Άρθρο 113: Κανονισμός της Βουλής

Άρθρο 114: Εκλογή του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Άρθρο 115: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 116: Ισχύουσες διατάξεις αντίθετες στην αρχή της ισότητας

Άρθρο 117: Διατάξεις και ειδικοί νόμοι που αφορούν ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτρίωση και κατοικημένες περιοχές

Άρθρο 118: Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς

Άρθρο 119: Κατάργηση συγκεκριμένων νόμων

 

Τμήμα Δ: Ακροτελεύτια διάταξη

 

Άρθρο 120: Έγκριση του Συντάγματος. Το δικαίωμα της αντίστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με * σημειώνονται τα άρθρα της αναθεώρησης του 1986 (Β' Ψήφισμα της 06-03-1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.