Υγειονομική διάταξη 2010/78

ΥΔ Α5/2010/1978: Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α5/2010/1978: Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων, (ΦΕΚ 424/Β/1978), 10-05-1978.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

α) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί οργανώσεων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

β) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

γ) Τον αναγκαστικό νόμο 445/1968 περί νεκροταφείων και ενταφιασμό νεκρών.

 

δ) Τον αναγκαστικό νόμο 582/1968 περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων.

 

ε) Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπ' αριθμόν 3930/1977, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Όροι για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίων

Άρθρο 3: Θέση

Άρθρο 4: Έδαφος

Άρθρο 5: Έκταση

Άρθρο 6: Διαμόρφωση

Άρθρο 7: Συνηθισμένοι τάφοι

Άρθρο 8: Κτιστοί τάφοι (θόλοι)

Άρθρο 9: Ιεροί ναοί

Άρθρο 10: Νεκροθάλαμοι

Άρθρο 11: Οστεοφυλάκια

Άρθρο 12: Αίθουσα αναμονής, χώροι διοικήσεως

Άρθρο 13: Κυλικείο

Άρθρο 14: Ύδρευση - αποχέτευση - αποστράγγιση

Άρθρο 15: Κοιμητήρια Μοναστηριών και Ησυχαστήριων

Άρθρο 16: Κοιμητήρια που έχουν εγκαταλειφθεί

Άρθρο 17: Ισχύς της υγειονομικής διάταξης

Άρθρο 18: Κυρώσεις

Άρθρο 19: Μεταβατική διάταξη - Υφιστάμενα κοιμητήρια

 

Αθήναι, 19-04-1978

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.