Υγειονομική διάταξη 2706/83

ΥΔ Α1Β/2706/1983: Ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών (κηδειών), φερετροποιείων και αποθηκών φέρετρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/2706/1983: Ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών (κηδειών), φερετροποιείων και αποθηκών φέρετρων, (ΦΕΚ 230/Β/1983), 28-04-1983.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Τις Υγειονομικές Διατάξεις [Π] ΔΥΑ/65/1958 (ΦΕΚ 21/Β/1958), [Π] Γ1/14219/1972 (ΦΕΚ 8/Β/1973) περί απαγορεύσεως ιδρύσεως και λειτουργίας Κλινικής έναντι Γραφείου Κηδειών και το αντίστροφο και την [Π] Α1Β/10795/1980 (ΦΕΚ 22/Β/1980) όμοια περί της λειτουργίας Γραφείων Τελετών σε διαμερίσματα πολυκατοικιών.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1512/1982 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείων Τελετών, φερετροποιείων και αποθηκών φέρετρων

Άρθρο 2: Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείων Τελετών φερετροποιείων και αποθηκών φέρετρων

Άρθρο 3: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 4: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 5: Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 6

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-03-1983

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.