Υγειονομική διάταξη 57/68

ΥΔ 57/188055/7465/1968: Περί των όρων συγκροτήσεως και λειτουργίας των αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη 57/188055/7465/1968: Περί των όρων συγκροτήσεως και λειτουργίας των αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου, (ΦΕΚ 432/Β/1968), 04-09-1968.

 

Οι Υπουργοί Εμπορίου και Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1671/1951 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3070/1954 περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 866/1960 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [Ν] 10-05-1946 νομοθετικού διατάγματος περί Αγορανομικού Κώδικα, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί Υγειονομικών διατάξεων.

 

6. Τον υπ' αριθμόν αναγκαστικό νόμο 80/1967 περί καταργήσεως των σχετικών με την αλευροποίηση και αρτοποίηση κλειστών επαγγελμάτων κ.λ.π. διατάξεων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 71/1967 αγορανομική διάταξη περί όρων και συνθηκών παρασκευής και διαθέσεως αλεύρων - άρτου κ.λ.π., ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομική διάταξη.

 

9. Την ανάγκην εξασφαλίσεως της καλής παρασκευής, συντηρήσεως και διαθέσεως των προϊόντων αρτοποιίας, προς εξυπηρέτησιν και προστασία της καταναλώσεως.

 

Συμπληρώνοντες και τροποποιούντες τις υπ' αριθμούς 71/1967 και ΓΙΓ/6001/1967 υγειονομικές διατάξεις, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ανακοινωθήτω δια τύπου.

 

Εν Αθήναις τη 26-08-1968

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.