Συμμόρφωση με νέα Εγκύκλιο για τις αρδεύσεις

Η τελευταία αναβάθμιση του προγράμματος Δίκτυα Ύδρευσης συμμορφώνεται πλήρως με την νέα Eγκύκλιο (05/10/2017) σχετικά με τον υπολογισμό των παροχών σε δίκτυα άρδευσης με χρήση της σχέσης Clement. Η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη μέσω Live-Update σε όλους τους χρήστες της έκδοσης 2018 ή νεότερης.


© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.