Οικονομικά


Προϊόντα

Αμοιβές Μελετών

179,00 €

Έκδοση 15.0 - Σεπτέμβριος 2020

Τεύχη Δημοπράτησης

319,00 €

Έκδοση 13.0 - Σεπτέμβριος 2020

Αμοιβές Αδειών

99,00 €

Έκδοση 12.0 - Σεπτέμβριος 2020

Δηλώσεις ΙΚΑ

49,00 €

Έκδοση 11.0 - Σεπτέμβριος 2020

Κλειδί USB HASP

90,00 €

Έκδοση 2021

© 2021 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.