Απόφαση 1018/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικοί όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτοί παραμένουν οι ίδιοι όπως καθορίσθηκαν με την οίκοθεν 58779/1988 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Νικήτης, όπως δηλαδή αναφέρονται στην καρτέλα της Νικήτης, που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.