Απόφαση 11014/03 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, εάν είναι κατάλληλες για τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ατμόσφαιρα

 

1. Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου

 

2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου

 

3. Μονοξείδιο του άνθρακα

 

4. Πτητικές οργανικές ενώσεις

 

5. Μέταλλα και ενώσεις τους

 

6. Σκόνη

 

7. Αμίαντος (σωματίδια εν αιωρήσει και ίνες)

 

8. Χλώριο και ενώσεις του χλωρίου

 

9. Φθόριο και ενώσεις του φθορίου

 

10. Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού

 

11. Κυανούχες ενώσεις

 

12. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή μέσω της ατμόσφαιρας

 

13. Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνη και πολυχλωροδιβενζοφουράνια

 

Νερό

 

1. Αλογωνομένες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους ενώσεις μέσα στο υδάτινο περιβάλλον.

 

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις

 

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις

 

4. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού.

 

5. Ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες και ανθεκτικές και βιοσυσωρευμένες τοξικές ουσίες.

 

6. Κυανιούχες ενώσεις

 

7. Μέταλλα και οι ενώσεις τους

 

8. Αρσενικό και οι ενώσεις του

 

9. Βιοκτόνα και φυτοϋγειονομικά προϊόντα

 

10. Αιωρούμενες ουσίες

 

11. Ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα)

 

12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στον ισολογισμό του οξυγόνου ( και που μετρούνται με παραμέτρους όπως DBO, DCO).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.