Απόφαση 12281/88

Απόφαση Γ/12281/1988: Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδύσεων σταθμών αυτοκινήτων, στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Γ/12281/1988: Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδύσεων σταθμών αυτοκινήτων, στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 όπως ισχύει, (ΦΕΚ 584/Β/1988), 23-08-1988.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1262/1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας, όπως ισχύει.

 

2. Το άρθρο 23 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

3. Την Δ9211/1737/1987 (ΦΕΚ 702/Β/1987) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας.

 

4. Το νόμο 1788/1988 (ΦΕΚ 131/Α/1988) Κύρωση της υπ' αριθμόν 10/1988 πράξης υπουργικού συμβουλίου και άλλες διατάξεις, άρθρο 7, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-07-1988

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.