Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν μετά από λεπτομερή εξέταση η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας διαπιστώσει ότι ηλεκτρολογικό υλικό παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια αν και είναι σύμφωνο με τύπο υλικού στον οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πιστότητας ή ελέγχου, μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή να υποβάλει σε ειδικούς όρους τη διάθεση αυτού του υλικού, ενημερώνοντας αμέσως τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναφέροντας τους λόγους για την απόφαση της.

 

Τα προσωρινά μέτρα αυτά διατηρούνται έως ότου η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσπίσει τεχνικές προσαρμογές των εναρμονισμένων προτύπων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.