Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας ανακοινώνει στα άλλα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των εγκεκριμένων οργανισμών που είναι αρμόδιοι να προβαίνουν στις επαληθεύσεις και δοκιμές του υλικού ή / και να χορηγούν πιστοποιητικά πιστότητας και ελέγχου για τη σύνταξη του γενικού καταλόγου των εγκεκριμένων οργανισμών από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.