Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Β και Δ της Οδηγίας 1982/130/ΕΟΚ ως και Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας και τα Παραρτήματα Α και Γ της Οδηγίας 1988/35/ΕΟΚ και αντικατέστησαν τα αντίστοιχα Παραρτήματα της Οδηγίας 1982/130/ΕΟΚ ως Παραρτήματα IV και V της παρούσας και το Παράρτημα Β της Οδηγίας 1988/35/ΕΟΚ που τροποποίησε εν μέρει το αντίστοιχο Παράρτημα της Οδηγίας 1982/130/ΕΟΚ ως Παράρτημα VI της παρούσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.