Απόφαση 13353/90 - Άρθρο pd

Παράρτημα IV: Εναρμονισμένα πρότυπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται ο εξοπλισμός, ανάλογα με τον τύπο προστασίας, είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα των οποίων οι παραπομπές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα καλούνται πιστοποιητικά Δ (D) γενιάς. Το γράμμα Δ (D) πρέπει να αναγράφεται πριν από τον αύξοντα αριθμό κάθε τέτοιου πιστοποιητικού.

 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (που έχει συντάξει η Cenelec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles).

 

Αριθμός

Τίτλος

Έκδοση

Ημερομηνία

ΝΕ 50014

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Γενικές παρατηρήσεις

1

Μάρτιος 1977

 

Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

 

Τροποποίηση 2

 

Ιούνιος 1982

 

Τροποποιήσεις 3 και 4

 

Δεκέμβριος 1982

 

Τροποποίηση 5

 

Φεβρουάριος 1986

ΝΕ 50015

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Εμβύθινση σε έλαιο ο

1

Μάρτιος 1977

 

Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

ΝΕ 50016

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες

 

 

 

Συσκευή υπό ατμοσφαιρική πίεση ρ

1

Μάρτιος 1977

 

Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

ΝΕ 50017

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 


Πλήρωση με σκόνη q

1

Μάρτιος 1977


Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

ΝΕ 50018

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Άκαυτο περίβλημα d

1

Μάρτιος 1977

 

Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

 

Τροποποίηση 2

 

Δεκέμβριος 1982

 

Τροποποίηση 3

 

Νοέμβριος 1985

ΝΕ 50019

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Αυξημένη ασφάλεια e

1

Μάρτιος 1977

 

Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

 

Τροποποίηση 2

 

Σεπτέμβριος 1983

 

Τροποποίηση 3

 

Δεκέμβριος 1985

 

Τροποποίηση 4

 

Οκτώβριος 1989

 

Τροποποίηση 5

 

Αύγουστος 1990

ΝΕ 50020

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Ενδογενής ασφάλεια i

1

Μάρτιος 1977

 

Τροποποίηση 1

 

Ιούλιος 1979

 

Τροποποίηση 2

 

Δεκέμβριος 1985

 

Τροποποίηση 3

 

Μάιος 1990

 

Τροποποίηση 4

 

Μάιος 1990

 

Τροποποίηση 5

 

Μάιος 1990

ΝΕ 50028

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Περίβλημα εγκλεισμού m

1

Φεβρουάριος 1987

ΝΕ 50033

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες:

 

 

 

Φανοί κράνους

2

Μάρτιος 1991

 

Παράρτημα Ι

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει των προτύπων που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα θα αναφέρονται ως πιστοποιητικά της γενιάς Ε. Το γράμμα Ε θα αναγράφεται στην αρχή του αριθμού σειράς κάθε πιστοποιητικού.

 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Έχουν θεσπιστεί από την Cenelec)).

 

Αριθμός

Τίτλος

Έκδοση

Ημερομηνία

ΕΝ 50014

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Δεκέμβριος 1992

 

Γενικοί κανόνες

ΕΝ 50015

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Απρίλιος 1994

 

Εμβύθινση σε έλαιο o

ΕΝ 50016

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Οκτώβριος 1995

 

Εσωτερική υπερπίεση ρ

ΕΝ 50017

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Απρίλιος 1994

 

Κονιώδης πλήρωση q

ΕΝ 50018

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Αύγουστος 1994

 

Αντιαναφλεκτικό Περίβλημα d

ΕΝ 50019

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Μάρτιος 1994

 

Αυξημένη ασφάλεια e

ΕΝ 50020

Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.

2

Αύγουστος 1994

 

Φυσική ασφάλεια Ι

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Β/45043/2077/1997 απόφασης (ΦΕΚ 1180/Β/1998) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του της υπ' αριθμόν Β/20775/1068/2000 απόφασης (ΦΕΚ 1139/Β/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.