Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών περί της καλής λειτουργίας αυτών, ασκείται υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

2. Εις το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους ο Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός υποχρεούται όπως υποβάλει εις το οικείον Κέντρον Κοινωνικής Πολιτικής, ετήσια έκθεση δραστηριότητος αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.