Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Οικοπεδική έκταση δι' ανέγερση κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ανέγερση κτιρίου προς λειτουργία Ιδιωτικού Σταθμού, δυναμικότητας 60 παιδιών, απαιτείται οικόπεδο τουλάχιστον 800 m2, εφόσον σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν, δεν επιβάλλεται, αφενός μεν μεγαλύτερο των 800 m2 όριο αρτιότητας οικοπέδου και αφετέρου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου επιφανείας μέτρων για τα οποία αναφέρεται το άρθρο 6 της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν [Α] Δ29905/1976 απόφαση (ΦΕΚ 23/Β/1976), με την παράγραφο 9 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 

2. Το οικόπεδο δέον να ευρίσκεται εις κατάλληλο και υγιεινό περιβάλλον ιδία δε μακράν εργοστασίων και λοιπών πηγών μολύνσεως της ατμόσφαιρας, θορύβων και πολυσύχναστων συγκοινωνιακών αρτηριών και να είναι εδαφικά οριζόντιο και ομαλό.

 

3. Εις τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος δέον να υποβάλει εις το οικείον Κέντρον Κοινωνικής Πολιτικής τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου ως και σχέδιον του μέλλοντος να ανεγερθεί επ' αυτού κτιρίου, υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό, προς έγκριση τούτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.