Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χώροι οικήματος δι' εγκατάσταση Παιδικού Σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νηπιακό Τμήμα (Νηπιακός Σταθμός), περιλαμβάνει:

 

α) Μίαν αίθουσα απασχολήσεως των νηπίων, ηλικίας 2,5 - 5,5 ετών, εμβαδού 40 m2 τουλάχιστον, δυνάμεως 30 νηπίων.

 

β) Μία έως δύο αίθουσες, εμβαδού 40 m2 τουλάχιστον η κάθε μία, για τη μεσημβρινή ανάπαυση των νηπίων των οποίων οι γονείς επιθυμούν τη μεσημβρινή αυτών παραμονή στο Σταθμό.

 

Προκειμένου για ιδιωτικούς Σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε μισθωμένα οικήματα μπορεί κατ' εξαίρεση η κάθε μία από τις αίθουσες απασχόλησης και ανάπαυσης των νηπίων να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 30 m2.

 

γ) Μία ευρύχωρη αίθουσα (υπόστεγο) 25 m2 για την ψυχαγωγία των νηπίων, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ψυχαγωγία τους στην ύπαιθρο.

 

δ) Γραφείο Διευθύντριας.

 

ε) Χώρο υγιεινής νηπίων με ανάλογο αριθμόν μικρών παιδικών λεκανών μιας ανά 5 νήπια και ισάριθμων μικρών νιπτήρων, ως και δύο έως τρεις καταιονητήρας μετά καταλλήλου λεκάνης υποδοχής.

 

στ) Αποθήκη υλικών.

 

ζ) Αποθήκη τροφίμων.

 

η) Μαγειρείον.

 

θ) Αυλόγυρο κήπο δια την ψυχαγωγία των νηπίων, τουλάχιστον 100 m2 ανά τριάκοντα νήπια, μετ' αναλόγων αθλοπαιδιών.

 

ι) Ανάλογο αριθμόν κλινών, τραπεζιών και καθισμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 

2. Το Βρεφικό Τμήμα, περιλαμβάνει:

 

α) Δύο αίθουσες εμβαδού 30 m2 τουλάχιστον εκάστη δια την τοποθέτηση ανά 12 βρεφικών κλινών εις εκάστην τούτων.

 

β) Μίαν αίθουσα εμβαδού 30 m2 απασχολήσεως των βρεφών εις ην θα τοποθετούνται τα παιδικά πάρκα και καρεκλάκια των βρεφών.

 

γ) Χώρο αλλαγής των βρεφών, με τρεις κλίνες αλλαγής, εμβαδού 10 m2.

 

δ) Μαγειρείον (Γαλακτοκομείον).

 

ε) Γραφείον Διευθύντριας.

 

στ) Αποθήκη υλικών.

 

ζ) Αποθήκη τροφίμων.

 

η) Μεγάλο χώρο υγιεινής με τα ατομικά μπανάκια, και τα ατομικά δοχεία υγιεινής εκάστου βρέφους.

 

Βεράντες μεγάλης εκτάσεως επί της οποίας θα ηλιάζονται τα βρέφη.

 

ι) Αυλόγυρο κήπο ευρύχωρο δια τον υπαίθριο περίπατο των βρεφών.

 

3. Εις την περίπτωσιν μεταστεγάσεως του Παιδικού Σταθμού εις έτερον οίκημα ο αδειούχος επιχειρηματίας υποχρεούται όπως συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος η και εις τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.