Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πρόσληψη Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρόσληψις του προσωπικού των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών διενεργείται υπό του αδειούχου επιχειρηματία και εγκρίνεται δι' αποφάσεως του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής.

 

2. Δια την έγκριση προσλήψεως προσωπικού εις Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό απαιτείται η υπό του αδειούχου επιχειρηματία υποβολή εις το οικείον Κέντρον Κοινωνικής Πολιτικής πάντων των αναφερομένων εν τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού δικαιολογητικών, των τίτλων σπουδών αναλόγως της ειδικότητος του προσλαμβανόμενου ως και πιστοποιητικόν υγείας που ανανεώνεται κατ' έτος, περιλαμβάνον όλες τις υγειονομικές εξετάσεις τις κρινόμενες απαραιτήτους και προβλεπόμενες υπό των οικείων Υγειονομικών διατάξεων.

 

3. Ο αδειούχος επιχειρηματίας του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού υποχρεούται όπως υποβάλει ανά εξάμηνο, ήτοι κατ' Ιούνιο και Δεκέμβριο εκάστου έτους, εις το οικείον Κέντρον Κοινωνικής Πολιτικής πίνακα του απασχολούμενου σε αυτό προσωπικού, ως και τον αριθμόν των εξυπηρετουμένων βρεφών και νηπίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.