Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προσωπικό, σύνθεσις και προσόντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νηπιακό Τμήμα του Παιδικού Σταθμού περιλαμβάνει νήπια ηλικίας 2,5 - 5,5 ετών και έχει το κάτωθι προσωπικόν:

 

α. Ένα Διευθυντή

 

(1) Πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (2) Πτυχιούχο Παιδαγωγικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατεύθυνσης δασκάλων ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (3) Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (4) Πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής,

 

ή (5) Πτυχιούχο Τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (6) Πτυχιούχο Τμημάτων Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τμημάτων αδελφών νοσοκόμων Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (7) Πτυχιούχο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (8) Πτυχιούχο Σχολών του ιδιωτικού τομέα, ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

 

Εφόσον λειτούργησαν Σχολές του Ιδιωτικού Τομέα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, αυτές πρέπει να έχουν συνεχή πενταετή τουλάχιστον λειτουργία (νόμιμα αποδεικνυόμενη), προκειμένου οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών να διορισθούν σε Ιδιωτικούς Σταθμούς.

 

β. Ένα Νηπιαγωγό ανά 30 νήπια, πτυχιούχο ενός από τα παραπάνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχολές.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων Νηπιαγωγών με τα πιο πάνω προσόντα, προσλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή πτυχίου του τμήματος Ειδίκευσης του Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων.

 

γ) Έναν ιατρό Παιδίατρο εσωτερικόν ή εξωτερικόν.

 

δ) Μίαν υπηρέτρια με ανάλογη εμπειρία ανά 30 νήπια.

 

ε) Μίαν μαγείρισσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 3487/1986 απόφαση (ΦΕΚ 609/Β/1986), με την υπ' αριθμόν [Α] Γ2Α/2447/1987 απόφαση (ΦΕΚ 307/Β/1987), με την παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 

2. Το Βρεφικό Τμήμα του Παιδικού Σταθμού περιλαμβάνει βρέφη ηλικίας 0 - 2,5 ετών και έχει το κάτωθι προσωπικόν:

 

α) Ένα Διευθυντή.

 

(1) Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (2) Πτυχιούχο Τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (3) Πτυχιούχο Τμημάτων Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τμημάτων Αδελφών Νοσοκόμων Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (4) Πτυχιούχο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (5) Πτυχιούχο Σχολών του Ιδιωτικού Τομέα, ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

 

Εφόσον λειτουργήσουν Σχολές του Ιδιωτικού Τομέα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, αυτές πρέπει να έχουν συνεχή πενταετή τουλάχιστο λειτουργία (νόμιμα αποδεικνυόμενη), προκειμένου οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών να διορισθούν σε Ιδιωτικούς Σταθμούς.

 

Η θέση αυτή πληρώνεται εφόσον δεν λειτουργεί και τμήμα Νηπιακό στο ίδιο οίκημα στο οποίο ήδη υπηρετεί Διευθυντής.

 

β. Ένα βρεφοκόμο ανά 8 βρέφη πτυχιούχο ενός από τα παραπάνω εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχολές.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων βρεφοκόμων με τα πιο πάνω προσόντα, προσλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή πτυχίου του Τμήματος Ειδίκευσης του Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων.

 

γ) Μίαν υπηρέτρια με ανάλογη εμπειρία, δι' έκαστον βρεφικό τμήμα (24 βρεφών).

 

δ) Μίαν μαγείρισσα με ανάλογη εμπειρία.

 

ε) Έναν Ιατρό Παιδίατρο, εσωτερικόν ή εξωτερικόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 3487/1986 απόφαση (ΦΕΚ 609/Β/1986), με την υπ' αριθμόν [Α] Γ2Α/2447/1987 απόφαση (ΦΕΚ 307/Β/1987), με την παράγραφο 5 της υπ' αριθμόν [Α] 4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.