Απόφαση 1916/89 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι όπως φαίνονται με μπλε γραμμή στα σχετικά διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας (Α)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.8.

 

4. α) Το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 17.5 m για τα οικόπεδα τα οποία έχουν έστω και ένα πρόσωπο σε δρόμους πλάτους ίσου ή μεγαλύτερου των 19.5 m και σε 15 m για τα οικόπεδα τα οποία έχουν έστω και ένα πρόσωπο σε δρόμους πλάτους μικρότερου των 19.5 m και για τα οικόπεδα που έχουν έστω και ένα πρόσωπο σε πλατείες ανεξάρτητα αν η απόσταση των έναντι οικοδομικών γραμμών είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη των 19.5 m.

 

β) Για τα κτίρια τα έχοντα πρόσωπο επί της πλατείας του Δημαρχείου της Σπάρτης και επί των οδών Λυκούργου (από Γκορτσολόγου έως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου), Γκορτσολόγου, (από Λυκούργου έως Ευαγγελίστριας), Ευαγγελίστριας (από Γκορτσολόγου έως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) και τα κτίρια που ανεγείρονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Συνδέσμου Λακεδαιμόνιων Νέας Υόρκης, Ευαγγελίστριας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Λυκούργου το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 14.5 m.

 

B. Τομέας (B)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 13 m.

 

Γ. Τομέας (Γ)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 11 m.

 

Δ. Τομέας (Δ)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 1.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8 m.

 

Ε. Τομέας (Ε)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60%.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Ζ. Τομέας (Ζ)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40%.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 5 m.

 

Η. Τομέας (Η)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Θ. Τομέας (Θ)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.8.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 13 m.

 

Ι. Τομέας (Ι)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.4.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 17.5 m για τα οικόπεδα τα οποία έχουν έστω και ένα πρόσωπο σε δρόμους πλάτους ίσου ή μεγαλύτερου των 19.5 m και σε 15 m για τα οικόπεδα τα οποία έχουν έστω και ένα πρόσωπο σε δρόμους πλάτους μικρότερου των 19.5 m και για τα οικόπεδα που έχουν έστω και ένα πρόσωπο σε πλατείες ανεξάρτητα του αν η απόσταση των έναντι οικοδομικών γραμμών είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη των 19.5 m.

 

Κ. Για τους τομείς Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι ορίζονται επιπλέον τα εξής:

 

1. Κατά παρέκκλιση των εδαφίων 1 των παραγράφων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Υπήρχαν στις 09-06-1973 ημέρα δημοσίευσης του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 που βρίσκονταν μέσα στα όρια του εγκεκριμένου με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 63/1899 Σχεδίου πόλης, εκτός του κεντρικού τμήματος που έχει καθορισθεί με το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 340/Α/1936) και εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) Υπήρχαν στις 09-06-1973 ημέρα δημοσίευσης του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 που βρίσκονταν μέσα στα όρια του κεντρικού τμήματος που είχε καθορισθεί με το (ΦΕΚ 340/Α/1936) και εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 50 m2.

 

γ) Για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τον νόμο 1577/1985 ή που θα δημιουργηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσης επιπλέον των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους καθορισμού αρτιότητας κατά κανόνα ή παρέκκλιση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Τα οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του νόμου 651/1977 που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση μπορεί κατ' εξαίρεση να οικοδομηθούν αν έχουν μία πλευρά τους τουλάχιστον 4 m σε κοινόχρηστη οδό ή πλατεία και αν μέσα σ' αυτά, μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, είναι δυνατή ή ανέγερση κτιρίου επιφάνειας τουλάχιστον 25 m2 και ελάχιστης πλευράς 4 m. Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που έχουν γίνει μη άρτια λόγω ρυμοτόμησης, άσχετα με τον χρόνο αυτής και άσχετα αν αυτά προέρχονται από παραχώρηση ή από άλλη μεταβιβαστική αιτία.

 

Λ. Στους τομείς Α, Ι και Ε σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

Μ. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων που ανεγείρονται στους χώρους ειδικού προορισμού ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Ν. Κατ' εξαίρεση των όσων αναφέρονται παραπάνω ο συντελεστής δόμησης στα οικόπεδα όπου βρίσκονται κηρυγμένα διατηρητέα κτίσματα ορίζεται σε 3 ανεξάρτητα από τον τομέα όρων δόμησης στον οποίο βρίσκονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ν καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν Π/1621/1995 απόφαση (ΦΕΚ 382/Δ/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.