Απόφαση 1916/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Καθορισμός παραδοσιακού τμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περιοχή που προσδιορίζεται με διπλή μπλε γραμμή χαρακτηρίζεται παραδοσιακή και σε αυτή ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Όλες οι οικοδομικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 1577/1985 (πλην της κατασκευής βόθρων και υπογείων δεξαμενών), εκτελούνται μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 
2. Κατά την ανέγερση νέων κτισμάτων απαγορεύεται η υποχώρηση της οικοδομής από την εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή. Στα γωνιαία ή δισγωνιαία οικόπεδα είναι δυνατή η υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

4. Επιτρέπεται η επισκευή, η αποκατάσταση των κτιρίων και η αναστήλωση ή η ανακατασκευή ερειπωμένων κτισμάτων κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης (όσον αφορά τον συντελεστή δόμησης, ποσοστό κάλυψης, θέση κτιρίου), εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου το κτίριο είναι αντιπροσωπευτικό της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και οι εργασίες συμβάλλουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση της παραδοσιακής μορφής του.

 

5. Σε κάθε εργασία σχετική με τα κτίρια ελέγχονται οι αναλογίες και το πλάσιμο των επιμέρους όγκων του κτιρίου μεταξύ τους και σε σχέση με το έδαφος και τα γειτονικά κτίρια για την εναρμόνιση τους στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον.

 

Ελέγχεται επίσης η σχέση πλήρων και κενών σε συνάρτηση με την κλίμακα των γύρω κτιρίων, όπως και τα επιμέρους στοιχεία κάθε κτιρίου και ο τρόπος κάλυψης του (κεραμοσκεπής στέγη ή δώμα).

 

Εξ άλλου στις περιπτώσεις ανέγερσης νέων οικοδομών ή προσθηκών παραπλεύρως παλαιών κτισμάτων (προϋφιστάμενων του έτους 1955) υποβάλλονται στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου συνολικές όψεις του νέου και των παραπλεύρως υφισταμένων παλαιών κτισμάτων.

 

6. Στις θέσεις όπου προβλέπεται η δημιουργία εξωτερικών στοών αυτές διαμορφώνονται μορφολογικά σύμφωνα με τη μορφή που είχαν οι αρχικές καμάρες ή εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με τη μορφή των καμάρων που κυριαρχούν στα γειτονικά κτίρια και μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται με τριπτό επίχρισμα και τα κουφώματα ξύλινα ή αλουμινίου χρώματος οιονδήποτε μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Οι εξώστες διαμορφώνονται διακεκομμένοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 229/1992 απόφαση (ΦΕΚ 294/Δ/1992).

 

8. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπονται ύστερα από την έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μόνον οι πιο κάτω κατασκευές, εφόσον εντάσσονται αρμονικά στο κτίριο:

 

α) Στηθαίο δώματος ή ξύλινη στέγη

β) Καπνοδόχος

γ) Κτιστή δεξαμενή για αποθήκευση νερού ύψους 1 m

δ) Ηλιακός θερμοσίφωνας

ε) Απολήξεις κλιμακοστάσιων και φρεατίων ανελκυστήρων (θεωρείται αναγκαία για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 229/1992 απόφαση (ΦΕΚ 294/Δ/1992).

 

9. Πριν από την κατεδάφιση οιουδήποτε κτίσματος που είχε ανεγερθεί πριν από το έτος 55 προηγείται απαραίτητα η φωτογράφιση και η αναλυτική σχεδίαση των όψεων, κατόψεων και τομών του σε κλίμακα 1:100.

 

10. Για τα κέντρα τα έχοντα πρόσωπο επί της πλατείας του Δημαρχείου της Σπάρτης και επί των οδών Λυκούργου (από Γκορτσολόγου έως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου), Γκορτσολόγου (από Λυκούργου έως Ευαγγελίστριας), Ευαγγελίστριας (από Γκορτσολόγου έως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) και τα κτίρια που ανεγείρονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Συνδέσμου Λακεδαιμόνιων Νέας Υόρκης, Ευαγγελίστριας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και Λυκούργου το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 14.5 m.

 

11. Στην περίπτωση γωνιαίων οικοπέδων, η πρόσοψη της οικοδομής σε δρόμο με πλάτος μικρότερο των 10 m διαμορφώνεται κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 9 του νόμου 1577/1985, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15 m και εν πάση περιπτώσει ίσο με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος που ισχύει στην περιοχή και εφόσον αυτό είναι μικρότερο των 15 m. Το παραπάνω κατά παρέκκλιση μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος λαμβάνεται μέχρι βάθους 8 m από το σημείο τομής των δύο οικοδομικών γραμμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.