Απόφαση 26857/88 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατάλογος Ι: Οικογενειών και ομάδων ουσιών

 

Ο κατάλογος Ι περιλαμβάνει τις μεμονωμένες ουσίες που ανήκουν στις οικογένειες και ομάδες ουσιών που απαριθμούνται πιο κάτω, με εξαίρεση τις ουσίες που θεωρούνται ακατάλληλες για τον κατάλογο Ι, σε συνάρτηση με τον μικρό κίνδυνο τοξικότητας, ανθεκτικότητας και βιοσυσσώρευσης.

 

Τέτοιες ουσίες οι οποίες λόγω τοξικότητας, ανθεκτικότητας και βιοσυσσωρεύσεως είναι κατάλληλες για τον κατάλογο ΙΙ, πρέπει να κατατάσσονται στον κατάλογο ΙΙ.

 

1. Οργανοαλογόνες ενώσεις και ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία τέτοιων ενώσεων στο υδάτινο περιβάλλον.

 

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.

 

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

 

4. Ουσίες που έχουν ιδιότητες καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες ή τερατογόνες σε υδάτινο περιβάλλον ή δια μέσου αυτού.

 

5. Υδράργυρος και ενώσεις υδραργύρου.

 

6. Κάδμιο και ενώσεις καδμίου.

 

7. Ανόργανα άλατα και υδρογονάνθρακες.

 

8. Κυανιούχα.

 

Κατάλογος ΙΙ: Οικογενειών και ομάδων ουσιών

 

Ο Κατάλογος ΙΙ περιλαμβάνει τις ουσίες και τις κατηγορίες ουσιών στις οικογένειες και ομάδες ουσιών που απαριθμούνται πιο κάτω και που θα μπορούσαν να έχουν βλαπτικό αποτέλεσμα για τα υπόγεια ύδατα.

 

1. Τα ακόλουθα μεταλλοειδή και μέταλλα, καθώς και οι ενώσεις τους:

 

1. Ψευδάργυρος

2. Χαλκός

3. Νικέλιο

4. Χρώμιο

5. Μόλυβδος

6. Σελήνιο

7. Αρσενικό

8. Αντιμόνιο

9. Μολυβδένιο

10. Τιτάνιο

11. Κασσίτερος

12. Βάριο

13. Βηρύλλιο

14. Βόριο

15. Ουράνιο

16. Βανάδιο

17. Κοβάλτιο

18. Θάλλιο

19. Τελλούριο

20. Άργυρος

 

2. Βιοκτόνα και παράγωγά τους που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι.

 

3. Ουσίες που έχουν βλαπτικό, αποτέλεσμα στη γεύση ή και στην οσμή των υπόγειων νερών, καθώς και ενώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη δημιουργία τέτοιων ουσιών στα νερά και να τα κάνουν ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση.

 

4. Τοξικές ή ανθεκτικές οργανοπυριτικές ενώσεις και ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία τέτοιων ενώσεων στα νερά με εξαίρεση εκείνες που είναι βιολογικά αβλαβείς ή εκείνες που μετασχηματίζονται γρήγορα μέσα στο νερό σε ουσίες αβλαβείς.

 

5. Ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου και απλός φώσφορος.

 

6. Φθοριούχα.

 

7. Αμμώνιο και νιτρώδη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.