Απόφαση 31104/91

Απόφαση 31104/Τ2749/1991: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής 2 Κέντρο και 1 Σταυρός Κοινότητας Γέρακα Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31104/Τ2749/1991: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής 2 Κέντρο και 1 Σταυρός Κοινότητας Γέρακα Αττικής, (ΦΕΚ 39/Δ/1992), 21-01-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το από 23-11-90 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 12/Δ/1991) και ειδικότερα το άρθρο 6.

 

6. Το Πρακτικό της από 28-11-1991 συνεδρίασης Συμβουλίου Χωροταξίας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την παράγραφο 1)β του άρθρου 6 του από 23-11-90 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 12/Δ/1991) ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται και τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής, της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 04-12-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.