Απόφαση 31652/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στη παράγραφο 15 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη προσωρινή άδεια λειτουργίας, 3 ετών, που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), σε συνεργεία οχημάτων που πληρούσαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρασφάλειας και αποδεδειγμένης λειτουργίας και λειτουργούσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του νόμου 4030/2011 σε περιοχές που εκκρεμούσαν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, παρατείνεται μέχρι την 31-12-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.