Απόφαση 38106/89

Απόφαση 38106/1989: Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αυθαιρέτων κτισμάτων δηλωθέντων με τις διατάξεις του νόμου 1849/1989


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 38106/1989: Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αυθαιρέτων κτισμάτων δηλωθέντων με τις διατάξεις του νόμου 1849/1989, (ΦΕΚ 360/Β/1989), 16-05-1989.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 του νόμου 1849/1989, αποφασίζουμε:
 

Για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (Ύδρευσης και Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού) των αυθαιρέτων κτισμάτων με χρήση κατοικίας, που δηλώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 του νόμου 1849/1989 θα προσκομίζεται στον αντίστοιχο φορέα (Ύδρευσης και Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού) σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας με επικολλημένη πάνω σ' αυτό τη φωτογραφία του κτίσματος με χρήση κατοικίας. Το ίδιο πιο πάνω έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας θα προσκομίζεται στον αντίστοιχο φορέα και για τη σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού αυτοτελών τμημάτων (διαμερισμάτων) μεγαλυτέρων οικοδομών, με χρήση κατοικίας, που δεν έχουν αποπερατωθεί πλήρως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.