Απόφαση 441615/87

Απόφαση 441615/1639/1987: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης περιοχής Σταυρός Χαλκηδόνας του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 441615/1639/1987: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης περιοχής Σταυρός Χαλκηδόνας του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 1272/Δ/1987), 31-12-1987.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις με αριθμούς 40/1987 και 40/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά.

 

6. Το από 23-07-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 393/Δ/1985) περί έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σταυρός - Χαλκηδόνα των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου.

 

7. Το από 10-07-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 667/Δ/1986) περί συμπλήρωσης του από 23-07-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 393/Δ/1985).

 

8. Την υπ' αριθμόν 128263/204/Α/1987 απόφαση Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 763/Δ/1987) περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης περιοχής Σταυρός - Χαλκηδόνα του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου, νομού Πειραιά, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 02-12-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.