Απόφαση 441615/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 6 του από 23-07-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 393/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε και αριθμήθηκε 7 με το από 10-07-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 667/Δ/1986) και την υπ' αριθμόν 128263/204/Α/1987 απόφαση Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 763/Δ/1987) προστίθεται άρθρο 8 ως κατωτέρω και το επόμενο άρθρο αριθμείται άρθρο 9:

 

{Άρθρο 8

 

Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν μέχρι την ισχύ της από 27-07-1987 τροποποίησης (ΦΕΚ 763/Δ/1987) του από 23-07-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 393/Δ/1985), να εκδοθούν με τους όρους δόμησης που ίσχυαν την ημέρα της υποβολής τους, εφόσον τα συνημμένα σ' αυτές στοιχεία πληρούν τις προϋποθέσεις πληρότητας τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.