Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς εντός 3 ημερών, περί αποδοχής ή μη παραγγελιών ενοικιάσεως δωματίων διαβιβαζομένων σε αυτόν εγγράφως, από τηλεφώνου ή δια τηλεγραφήματος δικαιούμενος εν καταφατική περιπτώσει, να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% επί του συνόλου της συμφωνηθείσης τιμής διανυκτερεύσεως, των παραγγελθεισών ημερών διαμονής, της προκαταβολής ταύτης μη δυναμένης να υποληφθεί του μισθώματος μιας ημέρας.

 

Η παραγγελία κρατήσεως θεωρείται ολοκληρωθείσα άμα τη λήψη της κατά τα ανωτέρω καθοριζομένης προκαταβολής η άμα τη εγγράφω αποδοχή της κρατήσεως υπό του Ξενοδόχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.