Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτός που παρήγγειλε δωμάτια με προκαθορισμένη τη χρονική περίοδο χρησιμοποιήσεώς των και μη τελικώς χρησιμοποιήσας ταύτα, δι' όλην ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει τον Ξενοδόχο με το ήμισυ της συμφωνηθείσης τιμής δια την περίοδον που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Εάν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον Ξενοδόχο προ 21 τουλάχιστον ημερών τότε απαλλάσσεται της αποζημιώσεως, υποχρεούμενου του Ξενοδόχου εις την άμεση επιστροφήν τυχόν εισπραχθείσης προκαταβολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.