Απόφαση 508936/87

Απόφαση 508936/15/1987: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 536454/288/1984 περί καθορισμού των προϋποθέσεων και διαδικασιών για εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 508936/15/1987: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 536454/288/1984 περί καθορισμού των προϋποθέσεων και διαδικασιών για εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών, (ΦΕΚ 230/Β/1987), 07-05-1987.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 201/1974 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

3. Τις υπουργικές αποφάσεις 539851/260/1983 και 536454/288/1984 περί καθορισμού των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 1399/1983.

 

4. Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 1142/42/1983.

 

5. Την ΔΙΟΝΟΣΕ/207/1987 (ΦΕΚ 81/Β/1987) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αντώνη Γεωργιάδη, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της παραγράφου 1 Κεφάλαιο 1 της υπουργικής απόφασης 536454/288/1984 περί καθορισμού των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών ως εξής:

 

1. Γενικά.

 

2. Τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών ιδρύονται και λειτουργούν σε τουριστικές εγκαταστάσεις όλων των λειτουργικών μορφών (ξενοδοχεία, bungalows, επιπλωμένα διαμερίσματα, motel και camping), οι οποίες ανήκουν οπωσδήποτε στις τάξεις Πολυτελείας, Α, Β και Γ και έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 150 κλινών (- 5%) ή προκειμένου για bungalows τουλάχιστον 50 θέσεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.