Απόφαση 5258/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εκπαίδευση στη χρήση συσκευών και οργάνων φυσιοθεραπείας, ως και συσκευής υπερύθρων ακτίνων (παράγραφος 8, άρθρο 5)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Καθορισμός όρων δια την χρήσιν συσκευών και οργάνων φυσιοθεραπείας.

 

Εις ην περίπτωσιν ήθελε παρουσιασθεί συσκευή ή μηχάνημα φυσιοθεραπείας, πέραν των κατωτέρω, ων η χρήσις είναι ελευθέρα, η εκπαίδευσις θέλει καθορισθεί ειδικώς δια κάθε μηχάνημα ή συσκευή που θα παρουσιαστεί.

 

α) όργανα μονόζυγα, πολύζυγα (συσκευές εξαρτήσεως),

β) συσκευές άρσεως βαρών.

γ) στατικός μηχανισμός ποδηλασίας.

δ) στατικός μηχανισμός κωπηλασίας.

ε) ηλεκτρικοί δονητές.

 

ΙΙ. Καθορισμός ορίων εκπαιδεύσεως χρήσεως συσκευών υπερύθρων ακτίνων. Οι επιθυμούντες όπως χρησιμοποιήσουν υπέρυθρους ακτίνας, δέον όπως υποστούν ειδική εκπαίδευση εις το Νοσοκομείον Α. ΣΥΓΓΡΟΥ, μη δυναμένη να υπερβεί τις 60 ώρες, βάσει αναλυτικού προγράμματος, καταρτιζομένου υπό του Καθηγητού δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και εγκρινομένου υφ' ημών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.